După toate acestea, inspectorii antifraudă anunță și rezultatele. Astfel, în primul trimestru al anului, ANAF a făcut peste 10.000 de inspecții.

Mai exact, inspectorii ANAF au efectuat 10.056 de inspecţii fiscale, stabilind obligaţii suplimentare de plată în valoare de 1,4 miliarde de lei. Pentru întreg anul 2018, obligaţiile suplimentare de plată stabilite de ANAF au fost de 6 miliarde de lei. În cadrul inspecţiilor din primul trimestru al anului 2019, ANAF a aplicat contribuabililor amenzi în valoare de 2,6 milioane de lei şi a întocmit 277 de sesizări penale.  Astfel, după statisticile prezentate, pare că măsurile inspectorilor antifraudă nu dau rezultatele sperate, căci atât numărul de sesizări penale, cât şi valoarea amenzilor aplicate de inspectorii ANAF în primul trimestru din 2019 a fost în scădere faţă de aceeaşi perioadă din 2018.

Cum se pot contesta actele Fiscului:  Actele administrativ fiscale pot fi contestate. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului. Instituţia poate admite contestaţia şi anula actul administrativ fiscal. Totodată, instituţia poate respinge contestaţia.

În cazul în care decizia este de respingere, contestatarul, printr-un avocat specializat în litigii comerciale şi contencios administrativ se poate adresa instanţelor de judecată, solicitând anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile şi anularea actelor administrativ fiscale.

Potrivit Legii 207/2015, Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal este nul dacă:

  1. a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenţa;
  2. b) nu cuprinde datele de identificare ale persoanei împuternicite a organului fiscal şi datele de identificare ale contribuabilului etc.;
  3. c) este afectat de o gravă şi evidentă eroare.

În plus, Codul de procedură civilă arată, la art. 175, că „actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia”.

Totodată, de foarte multe ori, argumentele echipei de inspecţie fiscală sunt complet eronate, iar inspectorii refuză dreptul de deducere a TVA pentru servicii reale şi a căror necesitate este esenţială pentru persoana juridică. Pentru a beneficia de dreptul de deducere al TVA trebuie îndeplinite condiţia formală, în sensul că serviciile efectuate trebuie să fie justificate în baza unei facturi întocmite conform prevederilor legale şi condiţia substanţială, în sensul că serviciile trebuie să fie destinate utilizării în folosul realizării de operaţiuni taxabile.