Potrivit Calendarului obligaţiilor fiscale pe 2017, până luni trebuie plătit impozitul pe profit pe anul precedent. Contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit depun declaraţia şi plătesc impozitul până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea anului fiscal modificat. Tot luni, trebuie depus şi Decontul de taxă pe valoarea adaugată. 

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit, trebuie să plătească, în 27 martie, contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă trimestrului I 2017. 

De asemenea, plătitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală sau din premii şi jocuri de noroc trebuie să achite impozitul reţinut la sursă în luna precedentă până în 27 martie. 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură trebuie să efectueze plăţile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2017. 

ANAF reaminteşte, de asemenea, că, începând din aprilie, va demara acţiuni de control fiscal dedicate verificării legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată şi în special a impozitului pe profit aferent anului 2016, pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii şi mici, din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel financiar-bancar. 

"Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent de către contribuabilii mici, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001", subliniază comunicatul citat.

AGERPRES