Anomalia legislativă care impune plata CASS la salariul minim indiferent de venitul real a fost declarată neconstituţională încă din 2010 când se afla în Legea sănătăţii 95/2006. Despre persoanele cărora li s-a cerut plata CASS, Capital a scris în detaliu aici:

Cu toate acestea, ea a fost preluată în Codul fiscal în 2011 prin Ordonanţa de Urgenţă 125/2011. Decizia CCR nr. 1394 din 2010, definitivă şi general obligatorie, este că plata CASS la salariul minim e neconstituţională, motivând că „aşezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuşi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situaţii identice şi să ţină cont, în acelaşi timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală şi sarcinile sociale ale acestora“. Despre acest subiect, Capital a scris aici:

Din 2012, ANAF a preluat administrarea contribuţiilor şi, în 2014, a început să ceară retroactiv CASS calculată la salariul minim atât celor cu venituri mai mici decât acest plafon, cât şi celor fără venituri.

Legea aprobată de guvern, miercurea trecută, încearcă să repare aberaţia. „Anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 31 decembrie 2014 şi neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi”, precizează Ministerul de Finanţe, arătând că măsurile urmează a fi aplicate şi pentru anul fiscal 2015.

„Au obţinut venituri lunare sub 700 de lei un număr de 3.594.213 contribuabili (37,64% din totalul pentru care s-a efectuat analiza) iar contribuţia aferentă ar fi circa 1.7 miliarde lei la nivelul anului 2012. Se constată că, un număr de 3.242.989 (90% din totalul contribuabililor cu venituri sub 700 de lei) au obţinut numai venituri din investiţii, adică dobânzi la conturi bancare sau dividende”, explică Ministerul de Finanţe.

Potrivit prevederilor Cap. II şi III ale Titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii” din Codul fiscal, baza lunară de calcul a CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. Pentru 2012, calculul a fost făcut prin aplicarea cotei de CASS de 5,5% la salariul minim (700 lei în 2012) aferent unui an întreg (8.400 lei) .