Conform scenariului de referinţă, reducerea taxelor operată de administraţia Bush expiră, ridicând veniturile, în timp ce tăierea cheltuielilor publice, şi a forţelor armate în special, muşcă adânc.
Acesta egalează deficitul de o 1.000 mld. dolari la care America a ajuns recent (comparabil, în termeni procentuali, cu cel angajat pentru finanţarea Celui de-al Doilea Război Mondial). Alături de acesta vine şi creşterea şomajului, de la un nivel considerat deja intolerabil.
După scenariul fiscal alternativ, taxele şi cheltuielile rămân pe direcţia curentă. Şomajul scade rapid, dar deficitul persistă şi datoria publică se umflă. În aceste condiţii, care variantă este de ales?

SURSA: The Economist