Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), inspectorii de resort au verificat activitatea firmelor care activează în domeniul fabricării produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi la unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe, conform agerpres.ro

Efectuarea controalelor

Controalele au fost efectuate la nivel naţional şi au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condiţiilor de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Încadrarea calităţii produselor alimentare în valorile maxime admise

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea calităţii produselor alimentare în valorile maxime admise ale unor parametrii privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-a efectuat prelevare de probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente şi pe suprafeţe/ustensile de lucru.