Astfel, unii agenți nu le comunicau celor care apelau la serviciile lor care este comisionul perceput sau treceau în contract un comision mai mare decât cel afișat la sediul firmei.

În alte cazuri, din contracte lipseau clauzele privind condițiile de reziliere sau cele privind drepturile consumatorilor, obligațiile și răspunderea agenției imobiliare.

În alte contracte existau clauze care prevedeau achitarea integrală a comisionului la data încheierii precontractului de vânzare-cumpărare, fara a avea prevăzută obligativitatea acordului scris al consumatorului și fără precizarea situațiilor în care agenția imobiliară este obligată să înapoieze sumele primite în avans.

Inspectorii ANPC au mai descoperit cazuri în care clienților li se impunea plata unor daune interese neprecizate în contract în cazul nerespectării acestuia ori existența clauzelor contractuale prin care agenția imobiliară refuza restituirea comisionului plătit în avans dacă tranzacția nu se finalizează din culpa clientului.

Au mai fost depistate firme din domeniu care nu ofereau informații privind situația juridică a imobilelor oferite spre vânzare/cumpărare/închiriere și, de asemenea, privind nivelul estimativ al costurilor ce urmează sa fie suportate de eventualii cumpărători sau chiriași.