AmCham România aîntocmit o listă de recomandări "Priorități pentru România" de care noul preşedinte ar trebui să ţină seama. Principalii piloni de dezvoltare economică națională trebuie să ţină cont de contextul regional,  de sistemul de interdependențe globale din care România face parte și  de principalele avantaje pe care țara noastră le prezintă în plan economic. AmCham Romania consideră că procesul de creștere economică trebuie fundamentat pe sectoare cu valoare economică mare.

Analiza structurală relevă principalele atuuri ale României ca fiind stabilitatea macroeconomică care trebuie menținută și potențialul în domeniul energiei, în timp ce sectoarele ce au nevoie de reformă pentru a contribui la creșterea economică a țării sunt educația & tehnologia, agricultura și sănătatea.

Fiind un document ce vizează atribuțiile Președintelui României, documentul punctează de asemenea importanța menținerii echilibrului între puterile statului și impactul pe care modul de exercitare a atribuțiilor de către fiecare putere în parte îl are asupra stabilității și credibilității unui stat, elemente importante pentru investitori, actuali și potențiali.

Priorități pentru România recomandă întărirea capacității administrative și instituționale care să îi permită țării noastre obținerea unui grad cât mai ridicat de convergență cu procesul integrării europene, cu economia și societatea europeană și semnalează una din provocările pe termen mediu și lung pe care România trebuie să le abordeze încă de acum, respectiv sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale pe fondul tendințelor demografice în scădere.