Produs Allianz se adresează în special automobilelor populare marca Dacia, Renault, Skoda, Ford, Opel şi Volkswagen, a căror valoare individuală de piaţă nu depăşeşte 50.000 de lei.
Primele Casco Acces sunt cu 20-30% mai reduse decât preţurile practicate în mod uzual pe piaţa produselor de asigurare împotriva riscurilor de avarii şi furt auto destinate persoanelor fizice, tarifele plecând de la circa 130 de lei pe trimestru, adică echivalentul a circa 44 de lei pe lună. Tarifele sunt individualizate, corelate cu profilul de risc determinat în principal de marca autovehiculului, respectiv de vârsta şoferului.
Casco Acces este disponibil în două variante – Standard şi Extra. În prima versiune, riscurile preluate în asigurare sunt, practic, aceleaşi cu cele acoperite de Allianz-Ţiriac în mod tradiţional prin poliţe auto de avarii şi furt: începând cu ciocniri, coliziuni, loviri, zgârieri etc., continuând cu riscuri produse de fenomene naturale, incendiu, explozie şi, bineînţeles, furt. Plătind cel mult 20 de lei la rata de primă trimestrială, clienţii beneficiază de pachetul Extra, care adaugă riscurilor Standard acoperirea daunelor rezultate ca urmare a actelor de vandalism şi acordarea de asistenţă rutieră – de la tractarea vehiculului avariat, la transportul, cazarea şoferului şi pasagerilor şi până la înlocuirea temporară a maşinii.
Acoperirile alese de client sunt valabile pe întreg teritoriul României şi, în plus, în mod gratuit şi fără vreo altă condiţionare este oferită extinderea teritorială a protecţiei în afara graniţelor ţării. Clientul care achiziţionează o poliţă Casco Acces are opţiunea de a decide să încheie poliţa de asigurare fără franşiză, sau cu o franşiză fixă de 200 lei.
În cazul unei daune, clienţii care au achiziţionat noul produs Casco Acces vor primi indemnizaţii în limita sumei asigurate prevăzute în poliţă în cazul furtului autovehiculului sau al unor avarii produse din vina unor terţe persoane asigurate RCA. “Dacă este vorba de avarii produse din vina asiguratului, ori a unor terţe persoane care nu deţin o asigurare RCA sau necunoscute, clientul va fi despăgubit în limita a 5.000 lei/ eveniment, indiferent de numărul unor astfel de incidente întâmplate pe parcursul unui an de asigurare. Marea majoritate (mai mult de 85%) a daunelor parţiale de avarii şi furt despăgubite de Allianz-Ţiriac în ultimii ani au fost sub acest plafon, dacă ne referim la segmentul de clienţi cărora se adresează Casco Acces”, se precizează în comunicatul Allianz.