Este vorba de un control efectuat pe 24 mai la mai multe aziluri, între care şi unul dintre căminele de persoane vârstnice din sector 4. În urma acţiunii de control, au fost constatate o serie de nereguli:

– Au fost identificate 75 de persoane (atât din rândul personalului angajat al centrului şi cât şi din râandul beneficiarilor) confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2

– Nu au fost instituite, de către personalul medico-sanitar şi administrativ, toate măsurile care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile (neefectuarea dezinfecţiei terminale prin nebulizare, nu au fost stabilite spaţii special amenajate pentru echiparea/dezechiparea personalului angajat, nu au fost actualizate procedurile specifice).

Ministerul Sănătăţii precizează într-un comunicat că au fost recomandate următoarele măsuri:

1. Respectarea, în continuare, a măsurii de limitare a internărilor, precum şi interzicerea vizitelor aparţinătorilor

2. Supravegherea zilnică, clinică şi epidemiologică, atât a beneficiarilor din cămin, cât şi a personalului, cu monitorizarea temperaturii şi a simptomtologiei, cu anunţarea telefonică imediată la DSPMB, cu repetarea exudatelor nazale şi faringiene la apariţia simptomelor.

3. Cohortarea, după testare, a suspecţilor în saloane/dormitoare şi izolarea lor, până la aflarea rezultatului, când se va acţiona conform metodologiei.

4. Intensificarea măsurilor de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi efectuarea curăţeniei terminale/dezinfecţiei terminale, inclusiv prin nebulizare, atât în saloane/dormitoare, cât şi în spaţiile comune.

5. Reinstruirea personalului cu privire la obligativitatea purtării echipamentului de protecţie

6. Actualizarea procedurilor specifice, în conformitate cu metodologia supravegherii infecţiei cu COVID-19

Pentru neinstituirea şi neaplicarea de către personalul medico-sanitar şi administrativ a măsurilor care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile, a fost aplicată amenda contravenţională persoanei responsabile, conf prevederilor HG nr. 857/2011, în valoare de 20000 lei, informează MS.