Executivul comunitar a considerat că măsura este conformă cu normele UE privind ajutoarele de stat deoarece ajutorul acordat pentru acoperirea costurilor de producție va scădea în mod progresiv și întrucât România s-a angajat să pună în practică măsuri complementare pentru diminuarea impactului social și de mediu al închiderii.
Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive permite autorităților publice să acorde, în anumite condiții, ajutoare pentru industria cărbunelui, cu scopul de a facilita închiderea minelor de huilă necompetitive, până în decembrie 2018.
Compania Națională a Huilei JSC Petroșani este o întreprindere de stat și singura societate din România producătoare de cărbune. În prezent, deține șapte unități de producție de cărbune, iar România a decis să închidă trei dintre acestea, considerate necompetitive. Prima dintre mine va fi închisă până la sfârșitul anului 2015 (Petrila), iar celelalte două până la sfârșitul anului 2017 (Uricani și Paroșeni).
Planul de închidere notificat de România are ca rezultat o reducere progresivă a valorii totale a ajutoarelor acordate pentru acoperirea costurilor de producție, în conformitate cu decizia Consiliului. În plus, planul include măsuri de atenuare a impactului asupra mediului al producției de cărbune.
De asemenea, România s-a angajat să sprijine lucrătorii din mine care urmează a fi concediați și să susțină reconversia profesională a acestora pentru a-i ajuta să găsească un nou loc de muncă în afara industriei cărbunelui.