in ultimii zece ani, Rominia a beneficiat de sprijin financiar, sub forma unor imprumuturi rambursabile sau nerambursabile. Principalul ordinator de credite este Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, care deruleaza i prezent programe de tip PHARE.
Proiectul pentru sprijinirea serviciilor de sustinere a agriculturii este finantat de Banca Mondiala si are o valoare de 11 milioane de dolari, iar statul romin va contribui cu 3,86 milioane dolari. Perioada de rambursare este de 20 de ani, din care cinci ani perioada de gratie. Rambursarea imprumutului, a dobinzilor si comisioanelor aferente revine i itregime Guvernului Rominiei, prin alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Crearea si dezvoltarea serviciilor de sustinere a agriculturii, destinate fermierilor din sectorul privat, are ca scop imbunatatirea performantei generale a sectorului agricol prin cresterea profitabilitatii activitatii desfasurate de fermierii privati sau procesatorii de produse agricole, actionind ca mecanisme de baza ale imbunatatirii costurilor efective de adaptare la cerintele economiei de piata.
Scopul principal al proiectului il constituie dezvoltarea cercetarii agricole aplicative, precum si dezvoltarea serviciilor de sustinere a agriculturii, destinate producatorilor. Beneficiarii acestor granturi sunt fermierii privati, prelucratorii de produse agricole, universitati, institute de cercetare, organizatii neguvernamentale, asociatii industriale.
Solicitantul acopera 15% din suma
Modalitatea de derulare a imprumutului se bazeaza pe introducerea Schemei Competitive de Granturi (SCG), respectiv, oferirea pe baze competitive de ajutor financiar nerambursabil pentru proiecte de extensie si cercetare agricola. Pentru acest program, Unitatea de Management a Proiectului(UMP) a primit peste 400 de proiecte care sunt analizate, evaluate si i cele din urma aprobate de un Consiliu independent pentru servicii destinate agriculturii. Pentru a obtine finantare, solicitantul trebuie sa faca dovada ca poate acoperi 15% din suma solicitata si sa prezinte un proiect eligibil. Sumele care se acorda sunt de maximum 250.000 dolari. Desi acordul de imprumut a fost iaintat spre ratificare Guvernului Rominiei printr-un proiect de ordonanta de urgenta, acesta a fost aprobat abia saptamina trecuta, din cauza faptului ca Executivul se afla i vacanta. Termenul pina la care trebuia semnat acordul era 25 iulie. Reprezentatii Bancii Mondiale au prelungit cu o luna termenul de icheiere a acordului dintre cele doua institutii, i speranta ca Executivul va gira imprumutul pentru a putea acorda sprijin sectorului agricol. Daca nu ar fi fost ratificat acordul cu Banca Mondiala, statul romin ar fi pierdut finantarea, iar cele peste 400 de proiecte iaintate spre aprobare Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ar fi fost returnate celor care le-au initiat. Acest acord este esential pentru preaderare la pietele comunitare, deoarece pentru a putea accesa fondurile SAPARD, producatorii trebuie sa aiba cunostinte temeinice de agricultura, care sunt accesibile prin programe de tipul celor initiate cu Banca Mondiala.