Agenţia Domeniilor Statului se va desfiinţa, după ce îşi va descentraliza activităţile şi îşi va transfera activele şi pasivele către consiliile locale, potrivit  unui proiect aprobat deja de către Executiv.

Potrivit proiectului aprobat de Guvern, numărul structurilor care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va fi redus cu 67%. „Vrem să ducem decizia în teritoriu, aproape de oameni, să nu mai facă drumuri până la Bucureşti. Acest lucru e posibil prin Camerele Agricole. Oamenii vor avea la nivelul comunei toate informaţiile de care au nevoie, vor putea fi ajutaţi să completeze cererile pentru obţinerea subvenţiilor”, a declarat Ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu.

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, cu cele 42 de oficii judeţene de consultanţă agricolă (inclusiv centrele locale) din subordinea acesteia, se reorganizează pe măsura înfiinţării Camerelor Agricole, instituţii publice aflate sub autoritatea Consiliilor Judeţene.

Privatizare şi concesionare

Direcţiile judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală se descentralizează prin transferul către Consiliile Judeţene al competenţelor administrative şi financiare.

Agenţia Domeniilor Statului este instituţia specializată care realizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil agricol şi concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate publică şi privată a statului, administrate de aceste societăţi. ADS a fost înfiinţată prin Legea nr. 268/2001, ca instituţie de interes public, cu caracter financiar şi comercial, în subordinea Ministerului Agriculturii.

De asemenea, ADS are, încă, atribuţii privind cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, „pentru realizarea de exploataţii agricole optime”:

SURSE: Guvernul României, Ministerul Agriculturii, ADS