‘Datele privind execuţia bugetară pe 2011, comunicate joi, 26 ianuarie, de Ministerul Finanţelor, arată că acele taxe şi impozite pe care le plătesc de regulă întreprinzătorii au însumat 17,6 miliarde de euro, faţă de 17,4 miliarde de euro în 2010. Asta înseamnă că, anul trecut, oamenii de afaceri şi angajatorii au plătit taxe şi impozite într-un ritm infernal: peste 48 de milioane de euro pe zi’, se arată în analiza Golden Mind&Spirit, transmisă sâmbătă de Dan Matei Agathon, managing partner în cadrul companiei de consultanţă, media şi PR – Golden Mind&Spirit şi vicepreşedinte al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România (ACPR).

Veniturile bugetare din impozitul pe profit şi pe câştigurile de capital plătite de oamenii de afaceri au însumat 10,3 miliarde de lei, adică 2,6 miliarde euro. Acest lucru înseamnă că întreprinzătorii au plătit la stat peste 7 milioane de euro în fiecare zi din cele 365 ale anului trecut, numai la această categorie.

Conform analizei, contribuţiile de asigurări sociale plătite de angajatori au însumat 5,3 miliarde de euro, adică 14,7 milioane de euro pe zi, în timp ce în 2010, angajatorii plătiseră 13,3 milioane de euro pe zi, respectiv 4,8 miliarde de euro în întregul an.

În cazul autorizaţiilor şi taxelor de utilizare a bunurilor, care au însumat, potrivit execuţiei bugetare comunicate de Finanţe, 5,1 miliarde de euro în 2011, putem spune că întreprinzătorii au plătit 14 milioane de euro pe zi numai la această categorie fiscală. În 2010, întreprinzătorii au plătit ceva mai mult, respectiv 16,1 milioane de euro pe zi (5,8 miliarde de euro în întregul an).

‘Desigur, taxele şi impozitele nu se plătesc zilnic, dar noi am realizat aceste calcule pentru a evidenţia rolul esenţial pe care îl au oamenii de afaceri în realizarea veniturilor statului, pe lângă calitatea lor de angajatori ai celor peste trei milioane de salariaţi din sectorul privat’, se mai menţionează în analiza companiei de consultanţă Golden Mind&Spirit.

Execuţia bugetului general consolidat în anul 2011 s-a încheiat cu un deficit de 23,8 miliarde lei, respectiv 4,35% din PIB, faţă de un deficit anual prevăzut de 23,9 miliarde lei, respectiv 4,37% din PIB, conform datelor Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 181,6 miliarde lei, au fost cu 7,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB.

La principalele venituri fiscale s-au înregistrat creşteri semnificative faţă de anul precedent, respectiv la taxa pe valoare adăugată, cu 22,1%, impozitul pe venit cu 6,2%, contribuţii de asigurări sociale cu 10,8%.

La nivelul administraţiilor locale au crescut atât veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 4,7% faţă de anul precedent, cât şi veniturile nefiscale cu 26,3%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse publice au crescut cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 205,4 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 1,5% faţă de anul precedent. Conform MFP, creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 47% mai mari faţă de anul 2010 şi dobânzi cu 22,1 %. Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 7,5% faţă de anul precedent, datorită plăţilor pentru servicii medicale şi medicamente. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la bugetele locale (12,7%) ca urmare a preluării spitalelor de către administraţiile locale.

Sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent au fost cheltuielile de personal (-10,1%), subvenţii (-4,9%) şi asistenţă socială (- 0,9%).

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 37,8 miliarde lei, faţă de 33,7 miliarde lei înregistrate pe anul precedent.

Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a înregistrat în cursul anului 2011 venituri în sumă de 15 miliarde lei, la care s-au adăugat subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 2,2 miliarde lei şi subvenţii din venituri proprii prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice în sumă de 0,6 miliarde lei.

Cheltuielile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au fost în sumă de 17,8 miliarde lei, cea mai mare parte reprezentând plăţi pentru produse farmaceutice şi materiale sanitare (6,9 miliarde lei) şi servicii medicale contractate cu spitalele şi alţi furnizori de servicii (9,6 miliarde lei).

SURSA: Agerpres