Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru şi 10 împotrivă. 

Potrivit unui reprezentant al ministerului de resort, care l-a înlocuit pe ministrul Ilan Laufer în cadrul audierilor, "majorarea bugetului cu 32% se datorează programului Start-Up Nation, pentru că anul acesta s-a plătit o parte pentru proiecte din acest program, iar pe anul 2018 se va plăti cea mai mare parte a alocării". 

În privinţa evoluţiei programului Start-Up Nation, în acest an au fost depuse peste 19.200 de planuri validate ca fiind bune, fiind acceptate în plată 8.743 de dosare. 

Conform proiectului de buget pentru anul viitor, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat are programată o alocare din credite bugetare de 1,237 miliarde de lei, în creştere cu 32,36% faţă de execuţia preliminată din 2017. Pe partea de credite de angajament este preconizată suma de 973,330 milioane de lei. 

De asemenea, la capitolul Cheltuieli curente este prevăzută suma de 1,236 miliarde de lei, mai mult cu 32,71% în comparaţie cu anul în curs, în timp ce cheltuielile de personal se vor situa la valoarea de 56,389 milioane de lei (+69,72% faţă de anul 2017). 

Pentru Bunuri şi Servicii vor fi alocate din credite bugetare 20 de milioane de lei, în creştere cu 31,58% comparativ cu execuţia preliminată din acest an. 

Totodată, la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 – 2020 va exista o scădere de 98,94% a bugetului, până la valoarea de 4,557 milioane de lei. 

În cazul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat sursa de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării este 100% din bugetul de stat.

AGERPRES