Conform Programului de guvernare, valorile punctului de pensie sunt următoarele:
 
a) la data de 1 octombrie 2019 – 1.265 lei;
b) la data de 1 octombrie 2020 – 1.775 lei;
 
Pensia din sistemul public de pensii se determină în raport de stagiul de cotizare și de veniturile realizate.   Stagiul de cotizare este definit ca fiind perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.
 
Prin urmare, contribuția este la Bugetul asigurărilor sociale de stat, nu la Bugetul de stat.
În prezent, stagiul minim de cotizare este de 15 ani potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Proiectul noii legi a pensiilor va menține prevederea privind stagiul minim de cotizare la BASS. 
 
Începând cu data de 1 iulie 2018 indemnizația socială pentru pensionari (pensia minimă garantată în plată) este de  640 lei. „În ceea ce privește un proiect de lege care să elimine disproporțiile existente între diferite categorii profesionale, vă amintim că pensiile de serviciu nu sunt integrate sistemului public de pensii și sunt reglementate prin legi speciale, inițiate de Parlamentul României și nu de MMJS”, ne-au spus reprezentanții ministerului.