Romprest arată în 12 ani de când se ocupă de salubrizarea Sectorului 1, așa ceva nu s-a mai întâmplat.

Asta deși compania a lucrat cu toate partidele și alianțele politice tradiționale sau conjuncturale, menționează Romprest într-un comunicat.

 ”Dictatul primarului”

”Consiliul Local al Sectorului 1, caruia ii revine legal obligatia de a organiza, gestiona si de a asigura continuitatea, prin finantarea acestui serviciu de utilitate publica si asigurarea echilibrului contractual, este Autoritatea contractanta si partenerul contractual al Romprest in acest contract de delegare de 12 ani.

In toti acesti ani, sub administratii de culori politice diferite si adeseori consilii cu majoritati conjuncturale avand pozitii contrare vointei Primarului, nu s-a ajuns niciodata la escaladarea unui conflict contractual si la iminenta blocare a serviciului, pentru ca in toata aceasta perioada s-au respectat clauzele contractuale si prevederile legislatiei aplicabile in materia salubritatii.

Orice litigiu privind aplicarea clauzelor contractuale a fost supus de catre parti solutionarii instantelor de judecata competente, masurile dispuse de catre instanta urmand a fi puse in aplicare dupa ce instantele investite cu solutionarea vor pronunta o hotarare definitiva.

In mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului si a prevederilor legale este discretionara.

De la instalarea noii administratii, relatia contractuala, obligatorie in cazul unui contract derulat in beneficiul comunitatii si supus unor reglementari legale – care necesita confirmari ale prestatiilor si raportari lunare catre autoritatile de mediu – este guvernata de dictatul primarului, de impunerea unor masuri abuzive si fara corespondent in documentatia de atribuire, in contract sau in legislatie, masuri fara precedent sau corespondent in alte contracte de delegare incheiate in domeniul salubrizarii localitatilor.

”Cantitățile prestate sunt confirmate pe bază de proces verbal de către Poliția Locală”

Pentru a clarifica modul de facturare a activitatilor serviciului delegat, mentionam ca tarifele in plata sunt aprobate prin Hotarare a Consiliului Local, iar cantitatile prestate sunt confirmate pe baza de proces verbal de catre Politia Locala.

Inmultind tarife legale cu cantitati legale, este imposibil ca valoarea facturata, si implicit factura, sa fie ilegala.

Cantitatile de deseuri colectate si transportate separat la statiile de sortare se deconteaza pe baza documentelor pe care statia le intocmeste dupa cantarire, diferentiat pe tipuri (coduri) de deseuri si generatori.

Toate aceste informatii sunt centralizate si raportate lunar de Romprest in calitate de operator delegat catre Primaria Municipiului Bucuresti si autoritatile de mediu, pentru si in numele UAT Sector 1.

”Restanțe de 200 de zile la achitarea facturilor”

Pe baza acestor rapoarte se calculeaza atingerea tintelor de deviere de la depozitare (pentru reducerea eliminarii prin depozitare), obligatie legala in sarcina UAT Sector 1, pe care Romprest a indeplinit-o in fiecare an, in caz contrar autoritatea fiind obligata sa plateasca amenzi.

Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, in perioada iulie-decembrie 2020, si plata discretionara a prestatiilor, respectiv jumatate din prestatia lunara a activitatilor de salubrizare stradala, in perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorica aferenta prestatiilor din anul 2020 si 24 milioane aferente prestatiilor din anul 2021.

Facturi aferente unora dintre prestatiile din anul 2020 inregistreaza depasiri ale termenelor de scadenta de peste 200 de zile.”, se precizează în comunicatul societății de salubritate.

Sursă foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei.