Exprimat în moneda europeană, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 miliarde euro, cu 2,1% mai mare faţă de cel din luna precedentă, conform unui comunicat al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România – AAF. 

Evoluţia preţurilor de închidere, comparativ cu luna anterioară, prezintă aprecieri (între 0,2% şi 6%) pe linie la cele cinci SIF. Cumulat însă de la începutul anului, SIF Muntenia, cu -1,8%, rămâne încă pe minus, în timp restul SIF-urilor sunt toate pe plus (3,1% la SIF Moldova şi până la 9% la SIF Transilvania). 

În aprilie, pe ansamblul SIF-urilor, investiţiile pe termen scurt au înregistrat o apreciere cu 6,6% faţă de luna anterioară. Ponderea acţiunilor cotate din categoria celor înregistrate în total investiţii pe termen scurt era la finele lunii raportate de 88,7 % (88,4% anterior), iar ponderea acestor acţiuni în total active SIF, s-a apreciat uşor până la 60,8% faţă de 60% la finele lunii anterioare. Ponderea investiţiilor pe termen scurt în total active ajunge la 68,5% (67,9% anterior) la finele lunii raportate. 

Evoluţia investiţiilor financiare pe termen scurt în aprilie, comparativ cu luna anterioară, se prezintă astfel: 7,4% la SIF Banat-Crişana, 8,5% la SIF Moldova, 10,1% la SIF Transilvania, -3,7% la SIF Muntenia şi 3% la SIF Oltenia. 

Acţiunile cotate, care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare în valoare 4,69 miliarde lei, s-au apreciat cu 8,1%, ajungând astfel la 5,07 miliarde şi deţin o pondere în total active de 68,6% ( 67% anterior). 

În acelaşi timp, acţiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,08 miliarde lei şi reprezentau 15,5% din total active, la finele lunii raportate erau cu 0,6% peste nivelul anterior. 

Nivelul de 16,4 milioane lei al investiţiilor SIF în titlurile de stat înregistrat la finele lunii aprilie este cu 0,6% peste nivelul din luna anterioară. Ponderea acestor instrumente în total active se menţine la 0,2%. Dintre toate SIF-urile, doar Banat-Crişana deţine astfel de titluri în portofoliu. 

Volumul depozitelor a scăzut uşor, până la 259 milioane lei (minus 0,5%). Cea mai mare pondere a depozitelor bancare în activ se regăseşte la SIF Banat – Crişana cu 6,4%. 

Obligaţiunile municipale deţinute pe ansamblul SIF-urilor însumau 394.000 lei (393.000 lei în luna anterioară) şi aveau 0,005% pondere în total active. Obligaţiunile aveau valoarea de 127 milioane lei (plus 0,2%) şi o pondere de 1,7% în total active. Cea mai mare deţinere (51,5 milioane lei) se găseşte la SIF Muntenia. 

În aprilie, nivelul de capitalizare înregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,9 miliarde lei, cu 3,3% peste nivelul lunii anterioare. Exprimată în euro, capitalizarea era de 890 milioane euro, cu 3,1% peste nivelul lunii anterioare. 

AGERPRES