Cei prezenţi în sală au avut de ales între două propuneri de dividend, una din partea Finanţelor şi una din partea Franklin Templeton.
Propunerea celor de la Franklin viza distribuirea unui dividend de 0,01569 lei pe acțiune, adică aproape jumătate din profitul net aferent anului 2010. Astfel, potrivit celor de la Franklin, circa 216 milioane lei, reprezentând 0,0155 lei pe acţiune, ar fi rămas la dispoziţia Fondului şi s-ar fi regăsit sub forma unei creşteri de activul net. Suma ar fi fost utilizată pentru răscumpărarea de acţiuni, iar astfel acţionarii ar fi beneficiat de un câştig similar per ansamblu.
Acţionarii au votat însă mai mult pentru cash decât pentru creşterea valorii activului net şi a valorii acţiunilor.
Deși au fost supuse la vot două date de înregistrare, 16 mai, respectiv 10 mai, acționarii au votat pentru prima variantă, întrucât Franklin i-a avertizat că data de 10 mai este considerată ilegală de către CNVM.

În sală, la AGA, au participat 136 de acționari, deținători a 6,166 miliarde acțiuni, reprezentând 44,74% din capitalul social.

Grație unor discuții care s-au prelungit pe parcursul a aproape două ore, reprezentantul Finanțelor, Bogdan Drăgoi, a ajuns pentru a vota exact înaintea demarării procesului.

Distribuirea sub formă de dividend din partea celor de la Franklin viza circa jumătate din profitul net din 2010.