M. Of. nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Act nr. 5/26 Mai 2011 Regulament privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a instituţiilor de plată (201100400) Banca Națională a României

M. Of. nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Act nr. 485/12 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (201100400) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Act nr. 486/12 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (201100400) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Act nr. 553/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale (201100400) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Act nr. -/19 Mai 2011 Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice (201100400) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Act nr. 100/19 Mai 2011 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice (201100400) Ministerul Administrației și Internelor Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2151/2011 privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal,  publicat în Monitorul Oficial nr. 390 din 3 iunie 2011