M. Of. nr. 0562 din 08 August 2011
Act nr. 727/02 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 179 alin. (1)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (201100562) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0562 din 08 August 2011
Act nr. 730/02 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor (201100562) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0562 din 08 August 2011
Act nr. 741/02 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100562) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0562 din 08 August 2011
Act nr. 762/07 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100562) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0562 din 08 August 2011
Act nr. 763/07 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100562) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0562 din 08 August 2011
Act nr. 769/16 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 6, 7, 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale (201100562) Curtea Constituțională a României

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin OMFP nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iulie 2011

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2357/2011 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 531 din 27 iulie 2011

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin OMFP 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 527 din 26 iulie 2011