M. Of. nr. 0616 din 31 August 2011
Act nr. 823/10 August 2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (201100616) Guvernul României

M. Of. nr. 0615 din 31 August 2011
Act nr. 844/17 August 2011 Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi Programului PHARE 2006 Securitate nucleară (201100615) Guvernul României

M. Of. nr. 0615 din 31 August 2011
Act nr. 847/24 August 2011 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Aiud, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia (201100615) Guvernul României

M. Of. nr. 0615 din 31 August 2011
Act nr. 863/24 August 2011 Hotărâre pentru modificarea pct. IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012 (201100615) Guvernul României

M. Of. nr. 0615 din 31 August 2011
Act nr. 864/24 August 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 (201100615) Guvernul României

M. Of. nr. 0615 din 31 August 2011
Act nr. M.80/22 August 2011 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009 (201100615) Ministerul Apărării Naționale