M. Of. nr. 0459 din 30 Iunie 2011
Act nr. 588/08 Iunie 2011 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „CORESI“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (201100459) Guvernul României

M. Of. nr. 0459 din 30 Iunie 2011
Act nr. 615/16 Iunie 2011 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz (201100459) Guvernul României

M. Of. nr. 0459 din 30 Iunie 2011
Act nr. 379/06 Iunie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 (201100459) Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 0459 din 30 Iunie 2011
Act nr. 380/06 Iunie 2011 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007 (201100459) Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 0458 din 30 Iunie 2011
Act nr. -/13 Mai 2011 Procedură de autorizare a diriginţilor de şantier (201100458) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

M. Of. nr. 0458 din 30 Iunie 2011
Act nr. 1496/13 Mai 2011 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier (201100458) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2351/2011 de modificare şi completare a OPANAF nr. 1314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare, trimis spre publicare în Monitorul Oficial.