M. Of. nr. 0845 din 29 Noiembrie 2011
Act nr. 1231/22 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 lit. k) şi art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism şi ale art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare (201100845) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0845 din 29 Noiembrie 2011
Act nr. 1286/29 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (201100845) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0845 din 29 Noiembrie 2011
Act nr. 1302/04 Octombrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20, art. 21 şi art. 25 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (201100845) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0845 din 29 Noiembrie 2011
Act nr. 1309/04 Octombrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (201100845) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0845 din 29 Noiembrie 2011
Act nr. 1414/20 Octombrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (201100845) Curtea Constituțională a României