M. Of. nr. 0841 din 28 Noiembrie 2011
Act nr. 832/23 Noiembrie 2011 Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009 (201100841) Președintele României

M. Of. nr. 0841 din 28 Noiembrie 2011
Act nr. 2965/14 Noiembrie 2011 Ordin pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 (201100841) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

M. Of. nr. 0840 din 28 Noiembrie 2011
Act nr. 1098/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, precum şi ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (201100840) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0840 din 28 Noiembrie 2011
Act nr. 1171/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (201100840) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0840 din 28 Noiembrie 2011
Act nr. 1172/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (201100840) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0840 din 28 Noiembrie 2011
Act nr. 1173/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (201100840) Curtea Constituțională a României