M. Of. nr. 0603 din 26 August 2011
Act nr. 845/24 August 2011 Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian-Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor în funcţia publică de inspector guvernamental (201100603) Guvernul României

M. Of. nr. 0603 din 26 August 2011
Act nr. 802/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 1 şi art. 3 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă (201100603) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0603 din 26 August 2011
Act nr. 845/23 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei (201100603) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0603 din 26 August 2011
Act nr. 873/28 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (201100603) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0603 din 26 August 2011
Act nr. 882/30 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XIII alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare (201100603) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0603 din 26 August 2011
Act nr. 938/07 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (201100603) Curtea Constituțională a României
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2389/2011  pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 597 din 24 august 2011