M. Of. nr. 0134 din 24 Februarie 2012
Act nr. 180/23 Februarie 2012 Ordin privind completarea anexei nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice“ la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice (201200134) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0134 din 24 Februarie 2012
Act nr. 55/26 Ianuarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (201200134) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0134 din 24 Februarie 2012
Act nr. 56/26 Ianuarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (201200134) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0134 din 24 Februarie 2012
Act nr. 37/22 Februarie 2012 Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 (201200134) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0134 din 24 Februarie 2012
Act nr. 2010/11 Ianuarie 2012 Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A“, a imobilului „Fortul 13 Jilava“ din satul Jilava, comuna Jilava, judeţul Ilfov (201200134) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

M. Of. nr. 0134 din 24 Februarie 2012
Act nr. 2011/11 Ianuarie 2012 Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Calea Călăraşilor nr. 149, sectorul 3, municipiul Bucureşti (201200134) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național