M. Of. nr. 0597 din 24 August 2011
Act nr. 812/10 August 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru modificarea altor acte normative (201100597) Guvernul României

M. Of. nr. 0597 din 24 August 2011
Act nr. 819/10 August 2011 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Sală de sport multifuncţională“ – Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“ din cadrul Programului „Săli de sport“, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A. (201100597) Guvernul României

M. Of. nr. 0597 din 24 August 2011
Act nr. 749/02 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100597) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0597 din 24 August 2011
Act nr. 764/07 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100597) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0597 din 24 August 2011
Act nr. 2389/04 August 2011 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (201100597) Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0597 din 24 August 2011
Act nr. -/04 August 2011 Norme privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (201100597) Ministerul Finanțelor Publice