M. Of. nr. 0518 din 22 Iulie 2011
Act nr. M.58/08 Iulie 2011 Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale (201100518) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0518 din 22 Iulie 2011
Act nr. -/08 Iulie 2011 Norme privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale (201100518) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0518 din 22 Iulie 2011
Act nr. -/08 Iulie 2011 Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale (201100518) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0518 din 22 Iulie 2011
Act nr. 1836/06 Iulie 2011 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ (201100518) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

M. Of. nr. 0517 din 22 Iulie 2011
Act nr. 538/28 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ (201100517) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0517 din 22 Iulie 2011
Act nr. 600/05 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (201100517) Curtea Constituțională a României