M. Of. nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Act nr. 74/07 Februarie 2012 Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SURE INVEST COMPANY – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. (201200129) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

M. Of. nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Act nr. 4/17 Februarie 2012 Ordin privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2012 (201200129) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

M. Of. nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Act nr. 247/17 Februarie 2012 Ordin privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (201200129) Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Act nr. 41/21 Februarie 2012 Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa (201200129) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Act nr. 40/21 Februarie 2012 Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Florea Gherghina din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului (201200129) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Act nr. 761/31 Ianuarie 2012 Ordin privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune (201200129) Ministerul Mediului și Pădurilor