M. Of. nr. 0348 din 19 Mai 2011
Act nr. 139/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie (201100348) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0348 din 19 Mai 2011
Act nr. 140/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă (201100348) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0348 din 19 Mai 2011
Act nr. 141/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă, art. 2, 7, 10, 11, 13, 14 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi ale art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996 (201100348) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0348 din 19 Mai 2011
Act nr. 331/10 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1), art. 96, art. 97, art. 100 alin. (3), art. 109 şi ale art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (201100348) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0348 din 19 Mai 2011

Act nr. 332/10 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universităţii „Tibiscus“ din Timişoara şi ale art. 116^3 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 (201100348) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0348 din 19 Mai 2011

Act nr. 397/24 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată (201100348) Curtea Constituțională a României