Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 554 din 03 Iunie 2011
Emitent: Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 580 din 10 Iunie 2011
Emitent: Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 97 din 06 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul României
Lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 121 din 15 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul României
Lege privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 287 din 17 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul României
Rectificare referitoare la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 1042 din 16 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 556 din 15 Iunie 2011
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

Monitorul Oficial nr. 0427 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 147 din 19 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Monitorul Oficial nr. 0426 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 53 din 16 Iunie 2011
Emitent: Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

Monitorul Oficial nr. 0426 din 17 Iunie 2011
Actul nr. 554 din 25 Mai 2011
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind unele măsuri instituţionale pentru organizarea în România a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971