M. Of. nr. 0412 din 14 Iunie 2011
Act nr. 492/11 Mai 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj – Deva“ (201100412) Guvernul României

M. Of. nr. 0411 din 10 Iunie 2011
Act nr. 51/08 Iunie 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României (201100411) Guvernul României

M. Of. nr. 0411 din 10 Iunie 2011
Act nr. 52/08 Iunie 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (201100411) Guvernul României

M. Of. nr. 0411 din 10 Iunie 2011
Act nr. 553/25 Mai 2011 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 şi a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene (201100411) Guvernul României

M. Of. nr. 0411 din 10 Iunie 2011
Act nr. 583/08 Iunie 2011 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (201100411) Guvernul României

M. Of. nr. 0411 din 10 Iunie 2011
Act nr. 539/09 Iunie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (201100411) Președintele României