M. Of. nr. 0572 din 11 August 2011
Act nr. 165/04 Iulie 2011 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR (201100572) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instala

M. Of. nr. 0572 din 11 August 2011
Act nr. 569/28 Iulie 2011 Ordin privind încredinţarea serviciului de interes economic general la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa“ – S.A. (201100572) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

M. Of. nr. 0571 din 11 August 2011
Act nr. 751/27 Iulie 2011 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim (201100571) Guvernul României

M. Of. nr. 0571 din 11 August 2011
Act nr. 2373/01 August 2011 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale „Electrocentrale Bucureşti“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica“ – S.A. Bucureşti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201100571) Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0571 din 11 August 2011
Act nr. 1855/15 Iulie 2011 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale „Electrocentrale Bucureşti“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica“ – S.A. Bucureşti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201100571) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

M. Of. nr. 0571 din 11 August 2011
Act nr. 1151/02 Iunie 2011 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale „Electrocentrale Bucureşti“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica“ – S.A. Bucureşti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201100571) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri