M. Of. nr. 0240 din 10 Aprilie 2012
Act nr. 266/03 Aprilie 2012 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201200240) Guvernul României

M. Of. nr. 0240 din 10 Aprilie 2012
Act nr. 267/03 Aprilie 2012 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201200240) Guvernul României

M. Of. nr. 0240 din 10 Aprilie 2012
Act nr. 190/30 Martie 2012 Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ADECAR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. (201200240) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

M. Of. nr. 0240 din 10 Aprilie 2012
Act nr. 21/28 Martie 2012 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi certificare a pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14 (201200240) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

M. Of. nr. 0240 din 10 Aprilie 2012
Act nr. 6/29 Martie 2012 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat (201200240) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

M. Of. nr. 0240 din 10 Aprilie 2012
Act nr. 3364/29 Februarie 2012 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Paradis“ din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Paradis“ din municipiul Iaşi (201200240) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului