M. Of. nr. 0143 din 02 Martie 2012
Act nr. 2/28 Februarie 2012 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (201200143) Guvernul României

M. Of. nr. 0143 din 02 Martie 2012
Act nr. 96/28 Februarie 2012 Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului şi Pădurilor, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora (201200143) Guvernul României

M. Of. nr. 0143 din 02 Martie 2012
Act nr. 97/28 Februarie 2012 Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (201200143) Guvernul României

M. Of. nr. 0143 din 02 Martie 2012
Act nr. 103/28 Februarie 2012 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani (201200143) Guvernul României

M. Of. nr. 0143 din 02 Martie 2012
Act nr. 1616/20 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală (201200143) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0143 din 02 Martie 2012
Act nr. 1628/20 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă (201200143) Curtea Constituțională a României