M. Of. nr. 0216 din 02 Aprilie 2012
Act nr. 23/26 Martie 2012 Decizie privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal (201200216) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

M. Of. nr. 0216 din 02 Aprilie 2012
Act nr. 7/15 Martie 2012 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală (201200216) Camera Consultanților Fiscali

M. Of. nr. 0216 din 02 Aprilie 2012
Act nr. 277/19 Martie 2012 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011 (201200216) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

M. Of. nr. 0215 din 30 Martie 2012
Act nr. 226/27 Martie 2012 Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin (201200215) Guvernul României

M. Of. nr. 0215 din 30 Martie 2012
Act nr. 232/27 Martie 2012 Hotărâre pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei „Humanitas Pro Deo“ ca fiind de utilitate publică (201200215) Guvernul României

M. Of. nr. 0215 din 30 Martie 2012
Act nr. 329/28 Martie 2012 Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce (201200215) Președintele României