Boardul Fondului Monetar Internaţional (FMI) a anunţat pe 27 iunie declarat încheierea cu succes a acordului României cu FMI, cel de al doilea acord de tip stand-by, constatând îndeplinirea tuturor ţintelor importante, remarcând şi progresele în direcţia stabilităţii macroeconomice şi pe calea reformelor structurale.

România a devenit membră a Fondului Monetar Internaţional la 15 decembrie 1972.

Din 1972 şi până în prezent asistenţa financiară acordată României de către FMI s-a concretizat în douăsprezece programe de împrumut de tipul Acord Stand-by, resursele financiare ale FMI fiind folosite de ţara noastră ca suport financiar pentru programele economice ale guvernului.

Primul Acord Stand-By între România şi FMI a fost aprobat la 3 octombrie 1975 şi finalizat cu succes la 2 octombrie 1976. România a primit 95 milioane DST (Drepturi Speciale de Tragere).

Al doilea Acord Stand-By a fost aprobat la 9 septembrie 1977 şi încheiat la 8 septembrie 1978, ţara noastră primind 64,1 milioane DST.

Un alt acord, cel de-al treilea, a fost aprobat la 15 iunie 1981. Acest acord, prin care România trebuia să primească 1 102,5 milioane DST, a fost reziliat la 14 ianuarie 1984. Astfel, România a primit doar 817,5 milioane DST.

***
La 11 aprilie 1991, României i-a fost aprobat primul Acord Stand-By post revoluţionar cu FMI, pentru o sumă de 380,5 milioane DST, din care au fost trase doar 318,1 milioane DST.

Un an mai târziu, la 29 mai 1992, Board-ul FMI a aprobat un nou acord cu România, pentru o sumă de 314,0 milioane DST, din care s-au primit doar 261,7 milioane DST.

La 11 mai 1994 a fost aprobat al treilea Acord Stand-By (de după 1989), în valoare de 320,5 milioane DST, din care s-au primit doar 94,3 milioane DST.
În 1997, la 22 aprilie, FMI a aprobat un alt acord prin care România era creditată cu 301,5 DST; suma trasă a fost de 120,6 milioane DST.

Consiliul Director al FMI a aprobat un nou împrumut Stand-by pentru România în valoare de 400 milioane DST, la 5 august 1999. România a primit doar 139,75 milioane DST.

***
La 31 octombrie 2001, Board-ul Fondului Monetar Internaţional a aprobat un acord de împrumut Stand-By pentru România, în valoare de 300 milioane DST. Acordul a fost finalizat la 15 octombrie 2003. Este pentru prima oară în ultimii 25 de ani când România închide un acord cu FMI, eveniment de natură să consolideze credibilitatea României pe pieţele externe de capital.

Următorul acord, de data aceasta unul de tip Stand-by de supraveghere preventivă, cu o durată de 24 de luni, a fost aprobat la 7 iulie 2004, suma de 250 milioane DST urmând să fie eliberată doar în caz de urgenţă.

La 4 mai 2009, Consiliul Director al FMI a aprobat, în unanimitate, Acordul Stand-By cu România pe o perioadă de doi ani, în valoare de 11,443 miliarde DST (12,95 miliarde EUR). Din împrumutul contractat în 2009, România a primit 10,569 miliarde DST. Ultima tranşă, cea de-a opta, în valoare de 874 milioane DST, a fost considerată, la solicitarea autorităţilor române, ca fiind de tip preventiv şi, în contextul evoluţiilor macroeconomice favorabile, nu a fost trasă.

***

În şedinţa din 25 martie 2011, Consiliul Directorilor Executivi al FMI a aprobat încetarea mai devreme a acordului precedent şi încheierea unui nou Acord stand-by cu România, de tip preventiv, pentru o perioadă de 24 luni.

Noul acordul Stand-By de tip preventiv, încheiat de România şi Fondul Monetar Internaţional, conform aprobării date de Board-ul FMI la 25 martie 2011, a intrat în vigoare la 31 martie 2011. Scopul acestui acord a fost de a continua procesul de consolidare fiscală şi reformele structurale începute sub anteriorul program, pentru stimularea creşterii economice şi a participării sectorului privat în economie. Fondul Monetar Internaţional a acordat României o linie de credit de 3 090,6 milioane DST.

În data de 20 martie 2013, Fondul Monetar Internaţional a anunţat prelungirea până la 30 iunie 2013, a împrumutului acordat României.

În noaptea de 26/27 iunie 2013, ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a declarat, la Bruxelles, că Board-ul Fondului Monetar Internaţional (din 26 iunie 2013) a aprobat încheierea cu succes a acordului României cu FMI, cel de-al doilea acord de tip stand-by, constatând îndeplinirea tuturor ţintelor importante, a acţiunilor prealabile şi remarcând progresele stabilităţii macroeconomice şi pe calea reformelor structurale.

Sursa: Agerpres