Ministerul Mediului precizează că, în cadrul acestor acorduri, sunt stabilite condiţii pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului şi gospodăririi apelor pe care Chevron România Holding B.V. trebuie să le respecte. De asemenea, sunt prevăzute măsuri de reducere a impactului asupra mediului, de remediere a daunelor în cazul producerii acestora, precum şi obligaţii pentru refacerea mediului după finalizarea exploatării.

‘Încheierea acordurilor petroliere între ANRM şi Chevron România, precum şi aprobarea acestora de către Guvern, nu reprezintă ‘un cec în alb’ şi nu dau ‘undă verde’ explorării şi exploatării resurselor, fără obţinerea, în prealabil, a avizelor care să certifice respectarea condiţiilor de mediu’, este menţionat în comunicat.

MMP menţionează că acordurile prevăd o fază iniţială de explorare, care cuprinde o etapă obligatorie în care trebuie efectuate prospecţiuni seismice şi analize geochimice. Pentru efectuarea de prospecţiuni nu este necesară obţinerea unui acord de mediu, cu parcurgerea procedurii de evaluare a impactului.

În funcţie de rezultatul prospecţiunilor, se poate face explorarea pentru a vedea dacă există resurse exploatabile economic. Pentru realizarea explorării, este necesar acordul din partea autorităţilor de mediu.

După etapa de explorare, în cazul în care vor fi identificate resurse exploatabile economic, se va trece la fazele de dezvoltare şi exploatare, conform sursei citate. Pentru a putea trece la faza de exploatare, este necesar acord de mediu care este emis după derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, luând în considerare directivele europene relevante în domeniu printre care Directiva privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC), Directiva privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase (SEVESO), Directiva privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului, Directiva cadru privind apa, Directiva privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva privind deşeurilor periculoase, Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

După aprobarea acestor acorduri petroliere, Chevron Romania Holding BV trebuie să realizeze mai întâi prospecţiunile seismice, apoi explorarea pentru a vedea dacă există resurse exploatabile economic şi în final, poate trece la etapa de exploatare, potrivit MMP.

Acordul petrolier care vizează explorarea, dezvoltarea şi exploatarea pentru perimetrul Bârlad a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 2283/2004 care a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2005.

‘Până la această dată, nici Ministerul Mediului şi Pădurilor şi nici altă instituţie de mediu din subordine nu au primit solicitare pentru emiterea acordului de mediu necesar explorării şi exploatării gazelor de şist’, este menţionat în comunicat.

Ministerul Mediului şi Pădurilor a informat autorităţile din subordine – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile de protecţia mediului de la nivelul judeţelor cu privire la posibilitatea apariţiei în România a unor astfel de proiecte, precum şi despre necesitatea aplicării acquis-ului comunitar, în cazul acestui tip de proiecte.