Veniturile bugetului general consolida au fost de 67,85 miliarde lei, reprezentând  10,2% din PIB. Încasările din accize au fost cu 1012,6 mil. lei mai amri decât în perioada similară a anului trecut. Accizele au fost majorate în 2014, în două etape: prima oară de la 1 ianuarie, prin fixarea cursului de schimb la nivelul celui din 2012, actualizat cu inflaţia, iar a doua oară de la 1 aprilie prin suplimentarea accizelor la carburanţi cu 7 eurocenţi.

S-au mai înregistrat creşteri faţă de 2013 la impozitul pe profit (+647,8 mil lei), contribuţiile de asigurări sociale (+582,4 mil. lei), TVA(+428,6 mil.lei).
Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 69,73 miliarde lei, s-au redus în termeni nominali cu 3,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cheltuielile de personal au scăzut cu (4,4%) ca urmare a faptului că in luna aprilie 2013 au fost acordate plăţi anticipate a drepturilor salariale aferente lunii aprilie pentru unele categorii de salariaţi din sectorul public care ar fi trebuit plătite in luna mai, dar ca urmare a sărbătorilor pascale au fost acordate în avans, se arată în nota Finanţelor.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 7,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, "datorită plăţii arieratelor către furnizorii de medicamente, ca urmare a implementarii Legii nr. 72/2013 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întârzierilor în efectuarea plăţilor comerciale, precum şi plata serviciilor medicale efectuate de spitale", precizează ministerul.

Cheltuelile cu dobânzile au scăzut cu 3,1% datorită scăderii randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 5,9 miliarde lei, respectiv de 0,9% din PIB, mai menţionează documentul Finanţelor.