Cele trei componente ACCESS au demarat la sfarsitul anului trecut. Sunt invitate sa participe organizatii nonguvernamentale si nonprofit, in parteneriat sau individual. Bugetul fiecarei sectiuni: Microproiecte – 1,8 milioane euro, Macroproiecte – 2 milioane euro, Participare la retele europene – 197,55 mii euro.
„Aceasta este a doua lansare a Programului ACCESS, care urmeaza celei din luna iulie 2001 (patru milioane euro), prin intermediul careia vor fi finantate aproximativ 100 de proiecte din acelasi domeniu de activitate”, a afirmat Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania.

Componenta microproiecte
Activitati eligibile: 1. adoptarea acquis-ului comunitar in protectia mediului, dezvoltare socio-economica (promovarea drepturilor angajatilor si a dialogului social), promovarea intereselor consumatorilor si intarirea organizatiilor cu rol socio-economic de tip cooperative, case de ajutor reciproc, activitati de advocacy pentru o politica sociala adecvata; 2. sectorul social: reintegrare, promovarea sanatatii, sprijin social pentru grupurile marginalizate (membrii grupurilor minoritare, persoane cu nevoi speciale, varstnici, persoane fara locuinta, copii ai strazii, copii abuzati, someri, victime ale diferitelor forme de dependenta, victime HIV-SIDA, victime ale violentei).
Se vor aloca intre 5.000 si 50 mii euro/proiect. „Programul a introdus un nou criteriu de eligibilitate, prin care se impune ca activitatile proiectelor sa includa o componenta pentru intarirea capacitatii interne a organizatiei solicitante in domenii ca resursele umane, management, administrare financiara”, a mai precizat seful Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti.
Finantarea nerambursabila nu va depasi 90% din totalul costurilor proiectului. Solicitantii vor asigura o contributie minima de 10%.

Macroproiecte
Vor fi finantate aceleasi tipuri de activitati, dar obligatoriu vor participa cel putin doua organizatii in parteneriat. Sumele alocate vor fi cuprinse intre 50 si 200 mii/proiect.
Conditii de finantare: pana la 80% din totalul costurilor cand sunt implicati unul sau mai multi parteneri din UE si pana la 90% daca toti partenerii provin din tarile candidate. „Contributia solicitantului poate fi in bani sau in natura (cladiri, echipamente, munca voluntara, alte bunuri/servicii) – spune Christian Fotache, consultant finantari la firma Alter Ego Oltenia. In cazul muncii voluntare, valoarea contributiei va corespunde remuneratiei care ar fi acordata pentru indeplinirea atributiilor pe durata proiectului.”
Retele europene
Aceasta componenta ofera sprijin pentru participarea la evenimente multinationale la nivel european, organizate de organisme cum ar fi retelele/platformele europene care activeaza in domeniile eligibile ale Programului ACCESS. Vor fi trei runde de evaluare, cu trei termene limita: 7 februarie; 16 mai; 16 septembrie a.c. Fondurile nerambursabile pot acoperi integral costurile eligibile, cu maximum 3.500 euro.
Setul complet de documente (Ghidul solicitantului, Cererea de finantare si celelalte anexe) se poate obtine de pe paginile Internet ale Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile: www.fdsc.ro, Centrului de Informare al Comisiei Europene: www.infoeuropa.ro si ale Ministerului Integrarii Europene: www.mie.ro. Pentru Componenta de Macroproiecte acest set se poate obtine si de pe pagina Internet a Europe Aid: http://europa.eu.int/ comm/europeaid/index.htm.
Contact
Centrul de Informare al Comisiei Europene, Calea Victorie nr. 88, tel. 01.315.34.70, e-mail: [email protected], Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Splaiul Independentei, nr. 2 K, etaj 4, Bucuresti, s. 3, tel: 310.01.77, fax: 310.01.80,
e-mail: [email protected]    

Sfatul coordonatorului

Carmen Epure, echipa de asistenta tehnica:
„Fiecare proiect trebuie sa contina cel putin doua componente:
· (a) actiuni concrete realizate in beneficiul sectorului sau grupului tinta;
· (b) componenta referitoare la capacitatea organizatiei – activitati de instruire adresate personalului (de exemplu: management, contabilitate, resurse umane, marketing, obtinere de fonduri etc.), cu scopul de a asigura viabilitatea
si continuitatea organizatiei.
Solicitantii trebuie sa demonstreze in mod clar impactul pozitiv pe care il au proiectele asupra organizatiei, precum si posibilitatile de continuare a proiectelor
respective.”