Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București va încheia un contract acord-cadru de furnizare unt. Durata contractului acord-cadru va fi de 48 de luni, „contractele subsecvente vor fi atribuite de regulă semestrial, în funcție de nevoile instituției și de bugetul alocat”. “Valorile minime și maxime ale contractelor subsecvente previzionate, pentru fiecare lot în parte, sunt menționate în anexa B – informații privind loturile. Cantitățile minime și maxime ale acordurilor cadru vor fi: Lotul 1. Unt 10-20 g. – 40.000 kg.; Lotul 2. Unt 200-1000 g. – 20.000 kg”, conform anunțului de licitație. Se va organiza licitație deschisă, principalul criteriu de atribuire fiind prețul cel mai scăzut și nu se va organiza o licitație electronică.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 15 septembrie, data limită de evaluare a ofertelor este 29 septembrie