Conform notei de fundamentare, revizuirea regulamentului privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritate era necesară pentru punerea în aplicare a strategiei ASF privind implementarea treptată a risk based supervision la nivelul direcţiilor de supraveghere şi control sectoriale, care constă într-o adaptare a activităţii de control la profilul de risc al fiecărei entităţi.

ASF precizează că a urmărit stabilirea şi implementarea de noi principii care să conducă la eficientizarea activităţii de control, respectiv: fixarea unor obiective de control adaptate profilului de risc al fiecărei entităţi controlate; adoptarea unei forme sintetice şi unitare a procesului verbal de control; flexibilizarea activităţii de control şi reducerea elementelor birocratice sau de natură strict procedurală care pot conduce doar la vulnerabilizarea actului de control. În acest sens, au fost eliminate/limitate o serie de aspecte procedurale care ţin de activitatea interna a ASF, urmând ca acestea să facă obiectul unor proceduri interne. Propunerile şi observaţiile formulate în procesul de consultare vor fi transmise până la data de 17 noiembrie 2016. (Sursa: Agerpres)