In data de 17 septembrie a inceput perioada de aderare la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), informeaza un comunicat al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Aderarea se desfasoara pe parcursul a patru luni de zile. 

 

Persoanele obligate sa adere sunt persoanele cu varsta de pana in 35 de ani, care contribuie la sistemul asigurarilor sociale de stat (platesc lunar 9,5% CAS) si se incadreaza in  prevederile legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care pot sa opteze sa adere sunt persoanele cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani si care indeplinesc, de asemenea, conditiile de eligibilitate.            

La expirarea acestei perioade, persoanele care prin lege sunt obligate sa aleaga dar nu au ales un fond de pensii, vor  fi repartizate aleatoriu de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale – CNPAS. Persoanele care prin lege nu sunt obligate, dar pot opta sa adere la un fond de pensii, pot sa adere in orice moment la un asemenea fond de pensii, pana la implinirea varstei de 45 de ani. 

CSSPP recomanda: 

-Sa se consulte ofertele cat mai multor administratori autorizati de catre CSSPP, in cazul in care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.

-Sa se verifice daca agentii de marketing sunt avizati de catre CSSPP, respectiv verificarea numerele acestor agenti in Registrul pe site-ul CSSPP.

-Sa se verifice actul de aderare si elementele de siguranta ale acestuia, respectiv seria si numarul unic alocat de catre CSSPP, datele de contact ale administratorului.

– Sa se verifice autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii si a fondului de pensii administrat privat, respectiv  numerele si data deciziilor de autorizare emise de catre CSSPP, trecute pe actul de aderare. Orice verificare a tuturor entitatilor autorizate in sistemul pensiilor private se poate face consultand rubrica Registru de pe site-ul CSSPP.  

-Sa se citeasca cu atentie prospectele schemelor de pensii prezentate de catre fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii, si punerea cat mai multor intrebari despre toate acele aspecte neclare.

-La alegerea unui fond de pensii administrat privat, trebuie sa se tina cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investitii, respectiv care sunt instrumentele financiare si procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare si raportare catre participant si, nu in ultimul rand, experienta administratorului. Toate aceste elemente se regasesc in prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat sa il prezinte participantului  inaintea semnarii actului de aderare.

-Atentie la semnarea actului individual de aderare, care este un contract scris incheiat cu administratorul fondului ales si care trebuie semnat si de administrator si de agentul de marketing. Semnatura reprezinta acordul la contractul de societate civila prin care este constituit acel fond si la prospectul schemei de pensii private, precum si faptul ca a fost acceptat continutul acestora.

-Actul individual de aderare se redacteaza in doua exemplare, se semneaza in original. Un exemplar sa se pastreze de catre administrator si unul de catre persoana care a aderat la acel fond. Se va solicita o copie a actului lor de identitate, cu semnatura olografa a viitorului participant.

-Sa se semneze un singur act individual de aderare. In cazul in care o persoana a semnat mai multe acte de aderare, la finalizarea procesului de aderare initial, va fi inscrisa in Registrul participantilor ca “invalidat” si va fi repartizata aleatoriu de catre CNPAS.

-Sa se aleaga un fond de pensii administrat privat. In cazul in care nu ati ales niciun fond dar sunteti obligat de lege, respectiv aveti pana in 35 de ani, veti fi repartizata aleatoriu de catre CNPAS.   

Interdictiile in procesul de aderare la fondurile de pensii  

-Delegarea, imputernicirea sau reprezentarea participantului in relatia cu agentul de marketing sunt interzise.

-Desfasurarea activitatilor de marketing si/sau utilizarea denumirii de agent de marketing al fondului de pensii de catre oricare persoana fizica sau juridica care nu este avizata sau autorizata de catre CSSPP sunt interzise.

-Administratorului, agentilor de marketing si persoanelor afiliate acestora le este interzis:

  • sa transmita informatii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa despre fondul de pensii si administratorul acestuia
  • sa faca afirmatii sau previziuni despre evolutia unui fond de pensii, altfel decat in forma si modul prevazute in normele CSSPP
  • sa ofere beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa adere la un fond de pensii
  • sau sa ramana participant la acesta-sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti.

Activitatile de marketing ale administratorilor anterioare datei de 17 septembrie 2007 contravin legii, au fost interzise prin Norma nr.18/2007. In aceste conditii, orice acord, aderare prealabila sau semnare a unei intelegeri, anterioare datei de 17 septembrie 2007, nu este  valabil si nu reprezinta un act de aderare legal.

Sursa: Capital