Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat Norma privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, elaborată în aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Norma reglementează procedura care trebuie îndeplinită de către administratori şi participanţi în vederea realizării transferului de la un fond de pensii administrat privat către un alt fond. Transferul între fonduri de pensii administrate privat este o opţiune individuală a participantului.

Vezi aici etapele si entitatile implicate in transfer.

Data: 23 ianuarie 2008

Sursa: CSSPP