Potrivit unui comunicat al MFE, documentul a fost transmis membrilor Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) în data de 27 septembrie, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc o nouă reuniune a Comitetului.
După consultarea partenerilor de dialog în cadrul reuniunii CIAP, Ministerul Fondurilor Europene urmează să transmită serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020.
Documentul poate fi descărcat aici.

Acordul va fi transmis informal deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptate încă regulamentele care vor stabili modul în care vor fi implementate fondurile europene în viitoarea perioadă de programare.Prima versiune a Acordului de Parteneriat detaliază cadrul instituţional – Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare, respectiv prezintă principiile implementării efective a fondurilor în conformitate cu prevederile pachetului legislativ al Uniunii Europene.

În acest sens, implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, se va realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere. Astfel, Ministerul Fondurilor Europene are atribuţii pentru managementul a patru programe operaţionale: Infrastructura mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare – dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman şi Asistenţă Tehnică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a programului Capacitate Administrativă şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

Potrivit MFE, coordonarea va ţine seama, pe de o parte, de lecţiile învăţate în perioada 2007-2013 şi va urmări eficientizarea procesului de implementare şi reducerea poverii administrative, iar pe de altă parte concentrarea tematică a fondurilor va asigura obţinerea unui impact semnificativ al investiţiilor, respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.
Ministerul Fondurilor Europene încurajează partenerii de dialog să contribuie cu propuneri şi observaţii asupra acestui prim proiect al acordului de parteneriat, astfel încât documentul să reflecte opiniile naţionale, dar şi să răspundă exigenţelor tehnice ale CE, în scopul utilizării eficiente a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 a fost elaborată în urma unui amplu proces de consultare a partenerilor de dialog. Sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene au fost organizate patru reuniuni ale CIAP şi 21 focus-grupuri la nivel local sau regional.

În acelaşi timp, la nivelul ministerelor de linie coordonatoare ale comitetelor consultative subsecvente CIAP au fost organizate grupuri de lucru dedicate aspectelor sectoriale.

Sursa: Agerpres