Ultimele cereri de propuneri pentru cercetare lansate de Uniunea Europeană sunt menite să stimuleze inovarea, pentru a genera creştere economică şi locuri de muncă. Totuşi o cercetare Eurostat arată că investițiile în acest domeniu în ultimii cinci ani sunt în scadere în țările UE, în timp ce în SUA sau Coreea de Sud sunt în creștere.

Comisia Europeană a dat deja anunţul prin care invită echipele de cercetători din UE (şi nu numai) să depună cereri de finanţare pentru proiecte în domenii precum: sănătate, resurse marine, oraşe inteligente (transporturi, clădiri şi centre de date eficiente din punct de vedere energetic), materii prime, surse de energie stabile şi nepoluante, gestionarea apei, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, sprijinirea cercetătorilor, activităţi de colaborare transfrontalieră.
Proiectele vor primi bani prin cea din urmă serie de granturi furnizate prin programul de finanţare a activităţilor de cercetare în perioada 2007-2013. Cu o valoare totală de 55 de miliarde de euro, programul a sprijinit până în prezent circa 19.000 de proiecte şi aproximativ 55.000 de cercetători.

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) vor avea prioritate la finanţări, întrucât au generat circa 85% din locurile de muncă înfiinţate în UE în perioada 2002-2010. Acestea pot beneficia de finanţare de până la 1,2 miliarde de euro.
Pentru următoarea perioadă de 7 ani, Comisia a propus un program pentru cercetare şi inovare în valoare de 80 de miliarde de euro.
România este codașă în toate rapoartele Eurostat care privesc investițiile în cercetare sau dezvoltare. Tot România are cele mai mici cheltuieli cu cercetarea și dezoltarea din toate țările luate în considerare de studiul Eurostat, în număr de 36. Cea mai mare parte din cheltuieli au fost făcute de sectorul de afaceri și întreprinderi, guvern și universități. România stă cel mai prost și la capitolul angajaților din sectorul de cercetare-dezvoltare, sub o,5%.