Companiile care au primit aceste acorduri de exceptare activează în domeniile: producerea de îngrăşăminte chimice, reciclarea deşeurilor, industria siderurgica, industria cimentului, a hârtiei şi cartonului etc. 

Potrivit sursei citate, secretarul de stat în MECT Maricel Popa a subliniat că înmânarea Acordurilor pentru exceptare reliefează susţinerea economiei naţionale cu prioritate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. 

Totodată, acesta şi-a exprimat speranţa că operatorii economici, susţinuţi prin acest demers, vor păstra locurile de muncă, vor investi în modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de producţie, vor promova forţa de muncă tânără şi îşi vor aduce contribuţia la creşterea eficienţei energetice, reducerea decalajelor tehnologice faţă de firmele concurente din Uniunea Europeană şi diminuarea efectelor nocive asupra mediului înconjurător. 

Oficialul MECT a adăugat că aceste exceptări la plata certificatelor care au valabilitate de 10 ani vor fi monitorizate anual, în 2016 urmând să se facă o primă verificare a menţinerii criteriilor de eligibilitate a companiilor beneficiare a facilităţii. Bugetul alocat programului în această perioadă de 10 ani este estimat la 750 milioane de euro.   

Prin Hotărârea de Guvern 495/2014 se urmăreşte diminuarea presiunii costurilor cu energie electrică pentru marii consumatori de energie electrică, astfel încât acestea să îşi păstreze sau să îşi îmbunătăţească competitivitatea pe diverse pieţe. Practic, prin păstrarea competitivităţii, se poate spune că se păstrează locuri de muncă aflate în potenţial pericol în situaţia în care întreprinderile şi-ar pierde competitivitatea. 

Companiile sunt exceptate de la plata certificatelor verzi în proporţie de 40% – 85%, în funcţie de electro-intensivitatea companiei.

AGERPRES