„Studiul abordează o problemă fundamentală: gradul în care industriile care se bazează pe utilizarea intensivă a drepturilor de proprietate intelectuală contează pentru locurile de muncă, PIB-ul şi comerţul Uniunii Europene. Avem acum un răspuns clar. Iar aceste drepturi de proprietate intelectuală contează, contează foarte mult“, spune António Campinos, preşedintele Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI).
Studiul „Industriile bazate pe utilizarea intensivă drepturile de proprietate intelectuală: contribuţia la performanţa economică şi ocuparea forţei de muncă în Uniunea Europeană“  ia în considerare toate drepturile de proprietate intelectuală importante: brevete, mărci, modele/designs, drepturi de autor, indicaţii geografice, concentrându-se asupra economiei UE şi acoperind un total de 321 industrii bazate pe utilizarea intensivă a DPI, identificate ca atare fie pentru că înregistrează mai multe drepturi de proprietate intelectuală per angajat decât alte industrii, fie pentru că utilizarea DPI reprezintă o caracteristică intrinsecă a activităţii lor industriale. Aceste industrii au fost selectate la nivelul UE folosind, de exemplu măsurători pentru intensitatea utilizării drepturilor de proprietate intelectuală.
Potrivit raportului, circa jumătate din toate industriile Uniunii Europene folosesc DIP, situându-se în topul primelor 20 de industriile intensive din Europa sectorul industriilor tehnice, al construcţiilor, sectorul financiar şi cel al asigurărilor, industria producătoare de autovehicule destinate transportului rutier, sectorul vânzărilor cu amănuntul, cel al calculatoarelor şi produselor farmaceutice. O altă concluzie a studiului este faptul că aproximativ 90% din schimburile comerciale ale UE cu restul lumii sunt generate de industriile bazate pe utilizarea intensivă a DPI.

Studiul este realizat de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) – care acţionează prin intermediul Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală – împreună cu Oficiul European de Brevete (OEB).