În prima sesiune din august au fost lansate 53 oferte de vânzare şi şapte de cumpărare, fiind tranzacţionate 169.700 certificate. Preţul de închidere a fost de 178,74 lei/certificat. În cea de-a doua sesiune au fost tranzacţionate 177.856 certificate verzi, fiind lansate 39 oferte de vânzare şi zece de cumpărare.Preţul de închidere a fost de 179 lei/certificat.

De asemenea, în primele opt luni ale acestui an, pe PCCV au fost tranzacţionate 1.783.687 certificate verzi, preţurile variind între 168 şi 245 lei/certificat.
Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Cota anuală obligatorie pentru 2013 este de 9% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali.