Rezultatele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut, de 541 milioane euro, au fost influenţate de efecte extraordinare precum câştigurile obţinute din vânzarea de obligaţiuni şi răscumpărarea de titluri hibrid în valoare totală de 272 milioane de euro.

În plus, rezultatul trimestrial a fost influenţat în mod negativ şi de pierderea a 82 milioane de euro din evaluarea titlurilor structurate pe termen lung precum şi a datoriilor subordonate. Întrucât nivelului creditelor acordate de RBI a scăzut semnificativ în ultima perioadă, valoarea reală a acestor datorii a crescut şi ea în mod evident.

„Am început anul în termeni pozitivi. În ciuda nivelului redus al ratei dobânzii şi a condiţiilor economice dificile, am reuşit să creştem nivelul venitului operaţional comparativ cu primul trimestru al anului 2012. Ne aşteptăm la o creştere a activităţii economice în a doua jumătate a anului şi suntem, deci, optimişti că vom obţine un rezultat mulţumitor”, a spus Herbert Stepic, CEO RBI.

Profitul brut a scăzut cu 63,4% până la 251 milioane de euro (T1 2012: 685 milioane de euro), în timp ce profitul net a scăzut cu 69,7% până la 174 milioane de euro (T1 2012: 574 milioane euro). Câştigul pe acţiune a scăzut de la 2,52 euro în primul trimestru al lui 2012 cu 1,97 euro până la 0,55 euro.

Rentabilitatea capitalurilor proprii înainte de impozitare a scăzut cu 15,9 puncte procentuale până la 9,2%.

Venitul operaţional – excluzând deprecierea fondului comercial în valoare totală de 3 milioane de euro în primul trimestru al anului 2013 – a crescut uşor comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 1% sau cu 6 milioane de euro până la 1.302 milioane de euro.

Provizioane în creştere

Provizioanele nete pentru pierderile din deprecierea creditelor au crescut de la 67 milioane de euro, până la 220 milioane comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, impactul resimţindu-se din cauza provizioanelor pentru pierderi cauzate de creditele din portofoliu.

Anul trecut s-au făcut provizioane de 21 de milioane de euro (mai ales pentru sediul central din Viena şi pentru Rusia), în timp ce numai în primul trimestru al anului 2013 s-au alocat pentru provizioane 27 de milioane de euro. Provizioanele nete pentru pierderile din deprecierea creditelor acordate persoanelor fizice au crescut cu 18 milioane de euro la 194 milioane de euro, la care se adaugă provizioanele făcute pentru câţiva mari clienţi ai sediului central al grupului şi din China.  

Portofoliu pentru credite neperformante (NPL) pentru zona de clienţi non-banci a crescut cu 47 milioane de euro în primul trimestru (efectul deprecierii cursurilor de schimb a fost de – 8 milioane de euro). Doar din ajustările de curs valutar, creşteri au fost în zona Europei de Sud-Est (au atins 85 de milioane euro) şi la nivelul centralei grupului (au crescut la 20 milioane) în timp ce în Europa Centrală (scădere cu 33 milioane de euro) şi Rusia (scădere cu 14 milioane de euro) au înregistrat scăderi.

Rata creditelor neperformante – respectiv raportul dintre creditele neperformante şi totalul creditelor acordate clienţilor – a ajuns la 9,9% trimestru la trimestru, rata de acoperire a creditelor neperformante (NPL coverage ratio) a crescut cu 0,5% la 67,5%.  

La 31 martie 2013, RBI avea 59.231 angajaţi cu 1 procent mai puţin decât la sfârşitul anului 2012.

Activele totale, în scădere cu 3%

La 31 martie 2013, activele totale ale RBI au ajuns la 131,9 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o scădere  cu 3 % sau de 4,2 miliarde de la sfâşitul anului 2012 şi o scădere an pe an de 11% sau de16,9 miliarde de euro. Această scădere de active este în primul rând cauzată de scăderea continuă a lichidităţilor de pe piaţă.

Creditele şi avansurile acordate clienţilor după deducerea provizioanelor făcute pentru pierderi cauzate de credite au scăzut cu 0,5 miliarde de euro la 77,3 miliarde de euro. Reprezentând 59% din activele totale (cu 2% mai mult), creditele şi avansurile acordate clienţilor încă domină partea de active a grupului.

Depozitele clienţilor sunt cu 0,6 miliarde de euro mai mari ajungând la 66,9 miliarde de euro. În timp ce depozitele pe termen scurt pentru clienţii corporate (în Rusia şi la nivelul centralei grulului în Viena) au crescut cu 0,5 miliarde de euro, depozitele pentru clienţii de retail au scăzut cu 0,2 miliarde de euro. Cel mai are declin a fost înregistrat în Cehia (scădere cu 0,4 miliarde de euro) şi în Ungaria (scădere cu 0,2 miliarde de euro) sub influenţa cursului de schimb valutar.